ردیف عنوان
حجم فایل - دانلود
1 فرایند اجرای برنامه بقا
2 فرایند ثبت بازرسی در سامانه جامع بازرسی
3 فراینداجرای برنامه بهداشت کشاورزی
4 فرایندارزیابی کارشناسان یا کاردان های بهداشت حرفه ای در صنایع
5 فرایندآموزش به کلیه پرسنل
6 فرایندبازدیدازکارگاههای دارای سیلیس
7 فرایندبازرسی اولیه ازکارگاه
8 فرایندبازرسی پیگیری ازکارگاهها
9 فرایندپاسخ به استعلام بهداشتی
10 فرایندنظارت برخانه های بهداشت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-21 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ