ردیف عنوان
حجم فایل - دانلود
1 فرایند پایش پزشک خانواده
2 فرایند ثبت مرگ ومیر
3 فرایند نظارت برخانه های بهداشت
4 فراینداضافه کار پرسنل
5 فراینداعلام نیازتجهیزات
6 فرایندبرگزاری ازمون انلاین
7 فرایندپرداخت کارانه به پرسنل
8 فراینددرخواست نیروی طرحی ازدانشگاه
9 فرایندمشاوره به شهروندان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-27 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ