معرفی واحد

 

فعالیتهای بهداشت محیط

 

گزارش اهم فعالیتهای واحد بهداشت محیط در فصل بهار90
1 . تعداد 899 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
2 . تعداد 211 مورد کارت تندرستی جهت متصدیان مراکز و اماکن عمومی صادر شده است
3 . تعداد 3 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی به دلیل تخلفات بهداشتی تعطیل گردید .
4 . مقدار 81 کیلوگرم ماده غذایی و مقدار 2.5 کیلوگرم مواد آرایشی بهداشتی  غیرقابل مصرف معدوم گردیده است .
5 . تعداد 36 آزمایش میکربی جهت اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی شهر و روستاهای سروستان انجام گردید .
6 . اجرای طرح ضربت در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی جهت برخورد با فروش غیر مجاز دارو در این مراکز و معدوم نمودن آنها .
7 . تعداد  70 اخطار بهداشتی جهت متخلفین ماده 688 (کود، فاضلاب و زباله ) صادر گردیده است .
8 . تعداد   30 پرونده 688 بدلیل عدم رفع مشکل بهداشتی به دادگاه معرفی گردیدند .
9 .  تعداد 73 جلسه آموزشی در خصوص مباحث بهداشت محیطی جهت اقشار مختلف در شهرو روستاها برگزار گردید .   
10 . پیرو بازدیدهای بازرسین بهداشت محیط از سطح شهر، نقاط آلوده سطح شهر شناسایی و با شهرداری مکاتبات لازم انجام گردید
11 . تعداد  4 جلسه کارگروه بهداشت جهت بررسی مسائل مختلف بهداشت محیط در فرمانداری شهرستان تشکیل گردید
12 . تعداد   30   مجوز بهداشتی جهت مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی صادر گردید .

 


 

1 . نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13و اماکن بین راهی

2 . نظارت بر اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13 (مدارس ، مساجد ، بیمارستان ، مراکزبهداشتی درمانی و        مطبها ، پمپ بنزینها ، پارکها ، دانشگاهها ، پرورشگاهها و...)       

3 . بهداشت آب و فاضلاب (نظارت بر کنترل کیفی آب آشامیدنی و دفع صحیح فاضلاب )

4 . بهداشت مواد زاید جامد ( کود ، زباله ، نخاله های ساختمانی)

5 . بهداشت مواد غذایی در سطح تولید و عرضه و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک

6 . بهداشت هوا و پرتوها

7 . برنامه بهداشت محیط در شرایط اضطراری

8 . بسیج سلامت نوروزی

9 . کنترل دخانیات

10 . کنترل نمک یددار و حذف جوش شیرین و ارتقاء کیفیت نان

11 . نظارت بر برنامه اتلاف سگهای ولگرد

12 . صدور مجوز بهداشتی جهت صدور پروانه کسب

13 . نظارت و پیگیری فعالیتهای مربوط به بهسازی محیط روستاها

14 . رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مسائل مختلف بهداشت محیط

15 . برگزاری جلسات آموزشی در خصوص موضوعات مختلف بهداشت محیطی جهت عموم مردم و کسبه

16 . صدور کارت تندرستی جهت متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-19 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ