شرح وظايف واحد بهداشت مدارس


 • نظارت برانجام معاينات مقدماتي وتكميلي گروه هدف
 • نظارت بر انجام غربالگري پديكلوزيس
 • آموزش بهداشت به كل دانش آموزان
 • نظارت بر طرح سنجش دانش آموزان بد و ورود به مدرسه
 • نظارت بر طرح شير و آهن ياري مدارس
 • تشكيل كميته شير مدارس
 • شركت در شوراههاي بهداشتي
 • آموزش بهداشت دوران بلوغ وتهيه كتابچه هاي بلوغ
 • بررسي حوادث در مدرسه وبين راه خانه ومدرسه
 • هماهنگي و نظارت بر طرح واكسيناسيون توام وهپاتيت B
 • نظارت بر بهداشت محيط مدارس
 • نظارت بر مراكز بهداشتي درماني شهري وروستاي وخانه هاي بهداشت جهت حسن انجام برنامه هاي مدارس
 • بررسي مشكلات موجود دراجراي برنامه وتعيين راهكار مناسب
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-19 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ