شرح وظایف واحد بیماریهای غیر واگیر 
 • آگاهی و بهره برداری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه در جهت تحلیل موفقیت برنامه های مربوطه
 • بررسی وضع موجود شهرستان از نظر بیماریهای غیر واگیر -پژوهش و تحقیق در زمینه های سوانح و حوادث -بیماریهای ژنتیک -تغذیه و متابولیک-سرطانها و بیمارهای قلبی و عروقی
 • تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت
 • برنامه ریزی آموزشی -پژوهشی و اجرایی در سطح شهرستان جهت پرسنل در تمام سطوح شبکه
 • برنامه ریزی آموزشی جهت کلیه گروههای هدف
 • نظارت و پیگیری و اجراء کلیه برنامه های غیر واگیر
 • تهیه جزوه و پمفلت های آموزشی جهت گروههای هدف ودر معرض خطر
 • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و همکاری بخشهای مختلف شبکه و بیمارستان جهت راه اندازی واحد دیابت -تالاسمی -کلینیک قلب و عروق -ثبت سرطان
 • تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط 
 • انجام سایر امور اجرایی
 
فعالیت هایی که در واحد صورت می گیرد :
 • پیشگیری- کنترل -و مراقبت و درمان از بیماریهای دیابت - آموزش گروههای در معرض خطر و غربالگری گروه در معرض خطر دیابت
 • پیشگیری -کنترل و مراقبت از بیماریهای فشار خون - آموزش گروههای در معرض خطر فشار خون و قلب و عروق
 • تشکیل کمیته های پیشگیری  از بیماریهای قلب و عروق و شناسایی عوامل خطر آنها
 • پیشگیری و کنترل و ثبت موارد سرطان بر اساس پاتولوژی -سرطان مبتنی بر جمعیت -و موارد فوت به علت سرطان
 • اجرای برنامه غربالگری نوزادان 5-3 روزه و انجام آزمایشهای TSH -PKU  گالاکتوزمی و فاویسم ،ارجاع جهت درمان،پیگیری و مراقبت از بیماران 
 • - پیشگیری از بروز بیماری B تالاسمی ماژور
 • نظارت برفعالیت واحد تالاسمی
 • پیشگیری از سوانح وحوادث
 • فعال سازی واحد دیابت و نظارت برفعالیت آن

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-12 8:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ