اقدامات صورت گرفته در شبکه بهداشت و درمان سروستان
 
شبکه بهداشت و درمان سروستان در سال 1388 با معرفی سرکار خانم دکتر امینه دادور شروع به فعالیت نموده و با اینکه شبکه ای نوپا و تازه تاسیس می باشد اقدامات برجسته و ارزنده ای در خدمت رسانی به مردم انجام داده است.
 
شبکه بهداشت و درمان سروستان شبکه ای نوپا
شبکه بهداشت و درمان سروستان با دو نفر نیرو سرکار خانم دکتر امینه دادور و کارگزینی بیمارستان خانم سارا سلطانی شروع به فعالیت نموده و در این راه با گرفتن 5 نیروی شرکتی و واحدهای ستادی از مراکز شبکه راه اندازی شده و سپس با گرفتن ردیفهای کارشناس صنایع غذایی، جلب مشارکتهای مردمی، بهداشت روان، بهداشت مدارس، نظارت بر درمان کارشناس بیماریهای غیر واگیر و امین اموال- امور مالی - و ... به بهترین نحوه در خدمت رسانی به مردم تلاش نموده است.
 
اقدامات صورت گرفته :
راه اندازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروستان
1- فعال شدن مجمع خیرین شبکه بهداشت و درمان سروستان
2- باز سازی و تعمیر خانه های بهداشت
3- بازسازی و تعمیر و نقاشی مرکز شهری سروستان
4- بازسازی و تعمیر مرکز روستایی مهارلو
5- شروع به ساخت مرکز بهداشتی درمانی کوهنجان
6- ساخت خانه بهداشت شوریجه
7- پیگیری جهت مجهز نمودن خانه های بهداشت ( تجهیزات واحدهای مربوطه )
8- واگذاری داروخانه های مرکز بهداشتی درمانی کوهنجان و مهارلو به بخش خصوصی
9- پیگیری و تحویل آمبولانس تویوتاهایس جهت مرکز بهداشتی درمانی کوهنجان
10- پیگیری جدی بهداشت محیط در اتلاف سگهای ولگرد با همکاری شهرداری محترم و فرمانداری محترم شهرستان
11 – پیگیری واحد مبارزه با بیماریها جهت ریشه کن کردن بیماری سالک در شهرستان سروستان
12- پیگیری واحد مبارزه با بیماریها با همکاری بسیج در طرح جونده کشی
13- بالابردن سطح مراقبت از مادران باردار و سالمندان در واحد بهداشت خانواده
.
. .
. . .
 
 مرکز بهداشتی درمانی سروستان : پزشک عمومی ( مسئول مرکز ) - پزشک خانواده
( دهگردشی ) – بهداشت محیط- بهداشت خانواده مامای کلینیک و ماما و واکسیناسیون دندانپزشکی - ماما خانواده ( دهگردشی ) -  مبارزه با بیماریهای غیرواگیر-  پذیرش داروخانه – نگهبان و دارای 6 خانه بهداشت میباشد.
 
مرکز بهداشتی درمانی کوهنجان : مسئول مرکز ( پزشک خانواده ) ماماخانواده بهداشت محیط مبارزه با بیماریها - دندانپزشکی آزمایشگاه پذیرش - داروخانه – نگهبان و سرایدار و دارای 4 خانه بهداشت می باشد. 
 
مرکز بهداشتی درمانی مهارلو : پزشک خانواده ( مسئول مرکز ) ماما خانواده بهداشت محیط پذیرش داروخانه – آزمایشگاه و دارای 4 خانه بهداشت می باشد.
 
دورنمای شبکه بهداشت و درمان سروستان :
1- پیگیری جهت تاسیس آزمایشگاه مرکزی( آزمایشگاه ازدواج ) در شهرستان سروستان
2- ساخت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروستان
3- ساخت مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 سروستان
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-12 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ