آدرس مراکز جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان سروستان

مرکزجامع سلامت شهری روستایی سروستان (1)

سروستان-خ امام خمینی-خ شهید موسوی -مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی سروستان

071-37842176

پایگاه شهری ضمیمه سروستان 1

سروستان-خ امام خمینی-خ شهید موسوی -مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی سروستان

071-37842797

پایگاه شهری ضمیمه سروستان 2

سروستان-خ امام خمینی-محله حسن آباد-روبروی پارک جوان

7137843483

مرکز جامع سلامت روستایی شهدای مهارلو

سروستان-روستای مهارلو-مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهدای مهارلو

071-37867380

مرکزجامع سلامت شهری روستایی کوهنجان

کوهنجان- خ-امامزاده شاه صفی الدین ،ک-شهید غلامحسین رضایی -مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی کوهنجان

071-37862155

پایگاه  شهری  ضمیمه کوهنجان

کوهنجان- خ-امامزاده شاه صفی الدین ،ک-شهید غلامحسین رضایی-پایگاه بهداشتی شهری  کوهنجان

071-37862555

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-4 20:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ